Futurumkliniken

”Futurumkliniken är testbädden där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvårdsklinik. Här kan behoven matchas mot teknologin och möta visionerna som banar väg för framtidens tandvård.”

På ett och samma ställe finns både det senaste och det som ännu inte finns på marknaden. Tillgången till den senaste tekniken och framtidens visioner bidrar till att medverkande kan finna inspiration till att sätta samman den egna kliniken mot bakgrund av de allra senaste rönen.

Teknisk utrustning och hjälpmedel för diagnostik och olika behandlingar finns på plats och kan utvärderas i antingen traditionell uppställning eller i nya konstellationer i de utvärderings- och forskningsprojekt som genomförs på kliniken

Välkommen till vår ”ordinarie” hemsida:  https://mah.se/futurum